Hovets vetande om – Convivierordens allmänna flaggdagar

Ett enigt Hov har anno 1979 bestämt att följande flaggdagar är aktuella för bröder inom Convivierorden:

 • Marie Nyårsfärdsdag – 3 jan
 • Vårdagbräckningsdagen – 21 mars
 • Dagdagen – 15 juni
 • Dagen efter – 2 juli
 • Kund Adolfs dag – 6 nov
 • Nobeldagen i reguladetri – 12 dec
 • Stora Skyltsöndagen – 17 dec
 • Varannandagen – 27 dec

Dessutom flaggas det på födelse- och namnsdagar för:

 • H.M. Konungen
 • H.M. Drottningen
 • Kammarvaktmästare Bengtsson
 • Björn Borg eller Jimmy Connors
 • Slottsväbel Rask
 • Varje Valdag
 • Varje valfri dag
 • Ordens Hovskattmästare
 • © Convivierorden – 5 december 1979